بسم الله الرحمن الرحیم

گوگل جواب چیزی که سرچ کردم رو نداد، یهو پیغام داد که وای! جوابتو ندادیم، دوباره امتحان کن لطفا... این عکسش: کلیک

خنده ام میگیره... گوگل جان خودتو ناراحت نکن... ما آدما خیلی وقتا جواب خیلی چیزا رو به هم نمیدیم... خیلی وقتا جواب خوبی ها رو... بعد بازم انقد ناراحت نمیشیم... هرچند... کار تو درسته! ما هم باید اگه جواب چیزی رو ندادیم، بگیم وای! این دفعه تکرار نمیشه...