بسم الله الرحمن الرحیم

منقول از امام علی علیه السلام:

اَخرِجوا مِنَ الدنیا قلوبَکُم

مِن قبلِ اَن تُخرَجَ منها اَبدانُکُم...


قلب هایتان را از دنیا خارج سازید

پیش از آن که بدن هایتان را از آن خارج سازند...