بسم الله الرحمن الرحیم

کسی چه میدونه ؟ شاید خوشبختی یعنی کسایی که خنده‌شون رو دوست داری خوش خنده باشن ! :)