بسم الله الرحمن الرحیم

میدونی من حواسم بود. اگه همیشه نه، این هفته حواسم بود. اگه به تمامش نه، به بعضیاش حواسم بود...

تو این هفته بهم یه چیزایی گفتی... فکر کنم فهمیدم چی گفتی. میدونم حق با توئه... راستشو بخوای حالا قلبمم خیلی خسته تر از اونه که یه همچین کاری رو برای یه همچین چیزی بکنم. تازه فهمیدم یه جای کیسه سوراخ بوده... کمک کن بتونم بدوزمش ❤ کمکم کن... ممنونم بابت همه چی ❤