بسم الله الرحمن الرحیم

آذر، بهترین ماه سال رسید... و روز اول آن پنج شنبه که بهترین روز هفته است، بود... تمام ماه ها دلربا هستند، تمام روزها، تمام رنگ ها، تمام ساعت ها... همه بی نظیرند اما، اما آذر، اما پنج شنبه، اما زرد و نارنجی، اما گرگ و میش صبح... انگار فرق دارند... 💛

الحمدلله علی جمیع نعمه، خصوصا علی الپائیز، خصوصا علی الآذر 😍😍😍😍


+ بانوی اول آذرم، خواهر بزرگه جان، تولدت مبارک... ❤