بسم الله الرحمن الرحیم

خدایا ازت ممنونم که برامون بارون میفرستی. ما خیلی وقتا اون بنده ای که تو میخواستی نبودیم ولی تو همیشه همون خدایی هستی که آدم حتی تو رویاهاشم نمیتونه تصور کنه که چقدر مهربون و خوبه ❤