بسم الله الرحمن الرحیم

تو می‌توانی بیش از این‌ها مهربان باشی

خورشید باشی، ابر باشی، آسمان باشی


مثل هوای بچگی معصوم و ناآرام!

مثل بهار چارده ساله، جوان باشی


از لهجه ات پیداست، اهل سادگی هستی

خوب است با تنهایی من همزبان باشی


ای ماه‌پیشانی ترین اسطوره ی خلقت!

تو می‌توانی لوح زرین زمان باشی...


ای شاهکار عشق!

ای شیرین ترین فرهاد...

باید ردیف مثنوی های جهان باشی


حالا که نامت در غرور موج ها جاری ست

باید خودت سرچشمه ی آب روان باشی


یعنی رفیق روزهای سخت دلتنگی

یعنی شریک دردهای دیگران باشی


هرکس در این دنیای خاکی قصه ای دارد

پس سعی کن تا برگ آخر قهرمان باشییییی ❤


* سارا جلوداریان