بسم الله الرحمن الرحیم

مهر، چرا انقدر سریع داری تموم میشی دلبرکم؟ 💛 من دوستت دارم زود نرو... میدونم آدم از جایی که حس میکنه دوستش ندارن میخواد بره فقط. البته استثناء هم داره و اون در حالتیه که خود آدم عاشق همون جا باشه. حالا بگذریم. چرا انقدر زود میری مهر ِ عزیزم؟ من آبان و آذر و هر ماه رو عاشقم ولی این چیزی از عزیز بودن تو کم نمیکنه... دلم میخواست میشد بغلت کنم و بهت بگم که چقدر دوست دارم وقتایی که هستی رو... تو نفس های عمیقم توی هوای دلبرت رو، نگاه های طولانی و عاشقانه ام به آسمون ابری/ نیمه ابری ت رو، زندگی گرفتنم با رنگ‌های سبز ِ رو به زردت رو، همه رو بذار پای بغل کردن و پای عاشقت بودن... حتی با اینکه داری میری من تا همیشه دوستت دارم ماه ِ دلبر، مهر ِ دلبرم 💛