بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه، یازدهم مهر ماه، نخستین باران پائیزی اینجا بارید. باران طولانی نبود، اما پر از طراوت بود، پر از حس زندگی... چقدر دلتنگ باران پائیز بودم و صبح چهارشنبه چقدر از این وصال، لبریز!


امروز اما روز باران ِ غم انگیز دل است. شهادت ِ زینت ِ عبادت‌کنندگان تسلیت باد... کاش آن حضرت ما را بیشتر دعا کنند...