بسم الله الرحمن الرحیم

تو با قد قامت خود بر فراز نی قیامت کن

من از تفسیر قرآنت کنم محشر، برادر جان...


+ تسلیت...