بسم الله الرحمن الرحیم

اینکه خودت در جریان باشی بخش عمده‌ای از آدم‌هایی که به حضورشان عادت کرده‌ای، روزی تنها جزو خاطراتت خواهند بود... این کمی غم‌انگیز است، هوم؟