بسم الله الرحمن الرحیم

اگر روزی ساعت ۸ که کلاس‌ها شروع می‌شود، دختری را دیدید که معلوم بود عجله دارد، اما با دیدن شکوفه‌های باغ کنار دانشکده، می‌ایستد و عکس میگیرد؛ آن دختر منم.